Hoeveel kilometers zijn inbegrepen bij het leasecontract?

Leasefietsen in de portal worden getoond voor een periode van 48 maanden. Alternatieve looptijden kunnen worden overeengekomen met ALD Automotive tijdens het offertetraject. 

Voor het onderhoudspakket in het leasecontract is een normkilometrage per jaar van toepassing. Het normkilometrage is afhankelijk van het type fiets en het soort aandrijving. Het normkilometrage van toepassing op jouw leasefiets vind je in de Toelichting Reparatie- en Onderhoudspakketten in de bijlage van de leaseovereenkomst. Additioneel onderhoud wordt afgerekend bij overschrijding van het totale normkilometrage gemeten over de gehele looptijd van de leaseovereenkomst.