Hoe is de pechhulp bij de leasefiets geregeld?

ALD Automotive heeft de leasefiets voor de gehele leaseperiode verzekerd. Onderdeel van de verzekering is pechhulp. Pechhulp is van toepassing in de EER (Europese Economische Ruimte: alle EU landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De dekking is geldig vanaf één kilometer vanaf je woonadres, werkadres of vakantieadres.

Je ontvangt de verzekeringsvoorwaarden inclusief voorwaarden pechhulp samen met de leaseovereenkomst. Hierin staat ook het telefoonnummer van de alarmcentrale.

Bij pech onderweg bel je met de alarmcentrale van Aon Pechhulp. Deze stuurt een servicedienst die je weer op weg helpt. Mocht dit niet direct lukken, dan word je naar een gewenste bestemming gebracht (thuisadres of werkadres).